หลอดไฟแอลอีดี  ทางออกสำหรับการลดค่าไฟฟ้า
  • ประสิทธิภาพการทำงานมากว่า 100% เทียบหลอดทั่วไป โดยให้ความสว่างที่ใกล้เคียง
  • หลังจากการเปลี่ยนจะสามารถประหยัดเงินค่าไฟฟ้ามากกว่า 65% ของค่าใช้จ่ายปัจจุบัน
  • อายุการใช้งานยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
  • ลดการเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยเป็นการลดต้นทุนค่าแรงและค่าอุปกรณ์
  • รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารอันตรายใดๆ ในการผลิตการใช้งานและหลังจากหมดอายุ
  • ไม่ก่อให้เกิดความร้อน  เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ
  • ไม่มีแสง UV ซึ่งจะช่วบลดการดึงดูดสายตาของแมลง
  • ให้ความชัดเจนของภาพและสีมากกว่า 80 CRA. ไม่มีแสงกระพริบ
  • เปลี่ยนใช้แทนกับขั้วหลอดแบบเดิม
คมจัด  ชัดจริง  เรื่องกล้อง  ต้องเรา  ออโต้ ดี เทค

Copyright © 2014 www.autodtech.com  All Rights Reserved.
COMPANY PROFILE         PRODUCT        PROMOTION        REFERENCE SITES       CONTACT US        MAP
New