คมจัด  ชัดจริง  เรื่องกล้อง  ต้องเรา  ออโต้ ดี เทค

Copyright © 2014 www.autodtech.com  All Rights Reserved.
COMPANY PROFILE         PRODUCT        PROMOTION        REFERENCE SITES       CONTACT US        MAP
New
Finger Scan

  • หัวอ่าน  ทำจากกระจกคริสตัลมีความแข็ง70%ของเพชร MADE IN U.S.Aของบริษัท SECUGEN 86คุณสมบัติ คือ ป้องกันรอยขีดข่วน คราบสกปรกได้ดี ทำความสะอาดได้ง่าย
  • การอ่านแบบแสง Optical CCD 500DPI หัวอ่านจะไม่ทำงานตลอดเวลา เนื่องจากมีระบบ Sensor จะทำงานเมื่อมีการสแกนเท่านั้น ทำให้หัวอ่านนั้นนั้นมีอายุการใช้งานนาน
  • การเชื่อมต่อเครือข่ายเป็น TCP/IPแท้จริงไม่ต้องอาศัยชุดแปลงสัญญาณRS232เป็นRS485เพื่อเพิ่มระยะในการต่อสาย,ไม่ต้องใช้ชุด Control box
  • การส่งข้อมูล จากเครื่องสแกนไปยังคอมพิวเตอร์เป็น แบบ Auto Real time
  • ตัวประมวลผลใช้   CHIP INTEL MOBILE ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อน ข้อดี ทำให้ประมวลผลเร็ว
  • ตัวเครื่องผลิตจาก PC-ABS ไม่เป็นฉนวนติดไฟ ทนทานไม่ลอกล่อน รวมถึงปุ่มกดต่าง ๆ
  • การประกอบ ประกอบจากเครื่องจักรที่มีการคุณภาพและผลิตที่ประเทศเกาหลีใต้ไม่ใช่ที่ประเทศจีนมีมาตรฐาน   ISO9001,ISO14001 CE / FCC , UL
  • รองรับ Site งาน ที่มีสาขาโดยส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบ VPN /ADSL / LAN ไปยังส่วนกลาง หรือสำนักงานใหญ่ได้
Diagram System